Szanowni Klienci.

Przed rozpoczęciem pracy z nowymi Klientami preferujemy podpisanie umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich oraz zadatku – 40% ustalonej kwoty. Stawiamy na profesjonalizm, dlatego poniżej przedstawiamy krótki zarys naszej współpracy.

Ważne

Wszelkie szczegółowe uwagi podane na początku realizacji zlecenia umożliwią sprawną realizację projektu i wykluczą ewentualne dodatkowo płatne poprawki.

Korzystamy głównie z darmowych fontów. W przypadku płatnych – zleceniodawca ponosi koszt zakupu.

Koszt zakupu plików zdjęciowych, jeśli takie są wymagane do realizacji projektu, pokrywa zleceniodawca.

Przy rozpoczęciu współpracy z nowym zleceniodawcą pobieramy zadatek w kwocie 40% kosztów zlecenia.

Nie realizujemy próbnych projektów.

Przedstawiamy zleceniodawcy od 1 do 3 koncepcji. Realizujemy jedną – najlepszą!

Forma współpracy – umowa o dzieło (+ faktura VAT)

Zamówienia

Zamówienia składane są w formie elektronicznej lub telefonicznej. Przy czym wszystkie szczegóły dotyczące zlecenia składane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres kontakt@shockdesign.pl.

Składane zamówienie powinno zawierać ( nazwę projektu, dane techniczne projektu, termin oczekiwanego zakończenia prac, materiały źródłowe). Niezbędne jest wypełnienie briefu, który można znaleźć tutaj.

Przy projektach realizowanych na potrzeby druku w wybranej przez klienta drukarni wymagana jest specyfikacja techniczna drukarni.

Możliwe jest skorzystanie z usług z drukarni z którą współpracujemy – nie jest wtedy wymagana specyfikacja drukarni.

Nie poprawiamy projektów po innych grafikach.

Projektowanie

Jeśli zleceniodawca posiada własne materiały, fonty, zdjęcia, logotypy, teksty, koncepcje itp., które chce użyć w projekcie, zobowiązany jest je dostarczyć przed rozpoczęciem pracy projektanta.

Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem pracy projektanta wszystkie, zredagowane ostatecznie teksty (odpowiednia ilość znaków .txt, .doc). Sprawdzenie tekstów przez nas jest dodatkowo płatne. Zmiana, podmiana, zastąpienie przesłanych plików w trakcie pracy jak również po nich skutkuje doliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.

W celu zapewnienia jak najlepszej współpracy zleceniodawca zobowiązany jest przekazać projektantowi niezbędne informacje (jeśli takie posiada) dotyczące: kolorystyki projektu, ogólnego wyglądu projektu, ilości zawartych informacji, materiałów i techniki. Wszystkie materiały powinny zostać dokładnie sprawdzone. Zmiana, podmiana, zastąpienie przesłanych plików w trakcie pracy jak również po nich skutkuje doliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.

Poprawki

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z przesłaną wersją projektu. Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania spójnej listy poprawek do projektu. Jeśli poprawki dotyczą zmiany koncepcji (zmian w tekście, ilości informacji, dodatkowych informacji i podmiany zdjęć) naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.

Wszelkie szczegółowe uwagi podane na początku realizacji zlecenia umożliwią sprawną realizację projektu i wykluczą ewentualne poprawki.

W przypadku nanoszenia poprawek chaotycznie, na raty, wykluczających się, dotyczących zmiany tekstu, błędów ortograficznych, podmiany zdjęć naliczane są dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem.

Akceptacja

Akceptacja projektu wiąże się z zakończeniem prac nad zleceniem. Po tym etapie nie są nanoszone już poprawki. Po akceptacji nie nanosimy dodatkowych poprawek dotyczących formatu i kwestii technicznych.

Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania informacji o akceptacji projektu pod adres: kontakt@shockdesign.pl.

Jeśli zleceniodawca nie akceptuje projektu i nie zamierza podjąć dalszej współpracy zobowiązany jest wysłać informacje na adres: kontakt@shockdesign.pl

Wpłacony zadatek 40% pozostaje u Wykonawcy, a klient otrzymuje wszystkie pliki graficzne dotyczące projektu (w wersji roboczej – Ai lub Psd) w stanie w jakim znajdują się w dniu przerwania projektu.

Płatność

Po zakończeniu etapu projektowego zleceniodawca otrzymuje kosztorys z naniesionymi ewentualnymi dodatkowymi kosztami projektu.

Zadatek 40% odliczany jest od całości zlecenia po jego zakończeniu.

Przelew na konto bankowe wraz z potwierdzeniem wpłaty do 7 dni po zakończeniu realizacji zlecenia.

Dodatkowe koszty

doliczamy 20% ceny zlecenia przy konieczności zmiany zaakceptowanej koncepcji projektu (kolorystyki, układu, wymiarów grafiki, specyfikacji technicznej)

doliczamy 15 zł przy konieczności zmiany zdjęcia, dodania zdjęcia w zaakceptowanej koncepcji projektu

doliczamy od 15 do 65 zł przy konieczności naniesienia poprawek w tekście

doliczamy 65 zł przy konieczności wycinania grafiki z tła

doliczamy 65 zł przy konieczności przepisania tekstu z grafiki

doliczamy 65 zł przy konieczności rysowania mapek i planów

Nie wykonujemy darmowych próbnych projektów.

Wyborem naszego studio kierujcie się poprzez zapoznanie z naszym portfolio. Jeśli Wam się podoba, to zapraszamy do kontaktu.