Polska Izba Handlu

Warszawa

Przygotowaliśmy rebranding logo Polskiej Izby Handlu – organizacji gospodarczej, zrzeszającej średniej wielkości sieci sklepów. Hasłem Polskiej Izby Handlu jest: NOWOCZESNOŚĆ z TRADYCJAMI w handlu. Odnośnie logo Klient życzył sobie, aby pozostała dotychczasowa kolorystyka, kształt nawiązywał do rdzenia (IH) oraz żeby logo zostało unowocześnione i odświeżone.